• Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius

Leerlingenbegeleiding

Leren leren

Een team van leraren staat klaar om leerlingen te leren studeren en een extra ondersteuning te geven.

Extra lesuur Leren Leren in 1A

Onderwijs is meer dan het bijbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes. Via de eindtermen 'leren leren' kunnen leerlingen vaardigheden verwerven om probleemoplossend te redeneren en handelen. Leerlingen moeten - met andere woorden - betere 'leerders' en probleemoplossers worden en dat in allerlei wisselende contexten. Denk maar aan de manier van aanpakken, oplossingsstrategieën bedenken, het ontwikkelen van bepaalde attitudes, ... .

Leren is een actief en constructief proces. De leerlingen moeten de geziene leerstof kunnen verwerken en weergeven. Kennis, vaardigheden en attitudes moeten ze kunnen gebruiken en toepassen, ook in nieuwe leersituaties. Competent handelen houdt in dat ze op de verworven competenties kunnen voortbouwen. Daarbij komt dat leren vooral inhoudt:

 • met informatie kunnen omgaan (selecteren, vergelijken en analyseren)
 • zo zelfstandig mogelijk problemen kunnen oplossen
 • zichzelf nieuwe dingen eigen kunnen maken

Studiebegeleiding/Studeren op school

Op maandag en/of dinsdag en/of donderdag krijg je de kans om tijdens het 8ste lesuur (15.30 u – 16.20 u) een extra lesuur studiebegeleiding te volgen.

We willen je de mogelijkheid aanbieden om:

 • leerstof in te studeren
 • te werken aan taken/opdrachten
 • toetsen bij te werken
 • agenda en werkschriften bij te werken na een afwezigheid
 • vragen te stellen
 • remediërings-/of uitbreidingsoefeningen te maken
 • Smartschool te controleren
 • een planning op te stellen
 • op school te studeren

Dit alles onder begeleiding van een leerkracht. De leerkracht zorgt voor ondersteuning en houdt toezicht tijdens de studiebegeleiding.

Leerlingen kunnen aan het begin van het schooljaar – vrijblijvend – intekenen voor de studiebegeleiding. Ze kunnen op 1 of meerdere momenten de studiebegeleiding volgen (altijd in overleg met de ouders).
Bij mindere resultaten voor een bepaald vak/vakken en/of op advies van de begeleidende klassenraad neemt de directeur of klastitularis contact op met de ouders om de studiebegeleiding aan te bevelen.

De studiebegeleiding heeft als belangrijkste doel om de leerresultaten van onze leerlingen te verbeteren. De evolutie van de leerresultaten wordt verder opgevolgd door de klassenraad en de zorgcoördinator.

Open leercentrum

Op onze school is er een O.L.C. (open leercentrum) waar leerlingen tijdens de middag terecht kunnen om: te werken aan taken en opdrachten, toetsen bij te werken, Smartschool na te kijken, een taak af te drukken, … . Hierbij kunnen ze computers met internettoegang gebruiken.

Remediëringslessen

Voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde wordt er wekelijks een lesuur remediëring ingericht. Tijdens deze remediëringslessen worden leerstofinhouden herhaald en krijgen de leerlingen meteen de gelegenheid om vragen te stellen aan de vakleerkrachten.

Klassenraad

Regelmatig vergaderen directie, leerkrachten en het C.L.B. over jouw studievorderingen of leerproblemen. Zo kunnen ze je tijdig helpen en begeleiden met je studie, of relatieproblemen met je klasgenoten.

De 'groene leerkracht'

Deze vertrouwenspersoon begeleidt je bij je studies door je te motiveren, je te helpen plannen, je studiemethode bij te schaven en aan een positieve resultaatsverwachting te werken.

Bee Happy Bee Sweet team

Dit is een team van leraren dat zich vooral bezig houdt met de problematiek rond pesten. In het begin van het schooljaar werken alle leerlingen van onze campus aan een project waarbij ze geconfronteerd worden met alle aspecten rond pesten.

Verder houdt het team zich bezig met het oplossen van pestsituaties, wanneer deze zich voordoen.

C.L.B.

Een gespecialiseerd team, bestaande uit onder andere een psycholoog, een maatschappelijk werker en een verpleegster, staat je met raad en daad bij. Je kan er zowel voor studieproblemen als voor persoonlijke moeilijkheden terecht. Het CLB-centrum ligt op dezelfde campus als de school.

AED-toestel

Campus Mercurius Lommel krijgt binnenkort een Automatische Externe Defibrillator (AED).Informatiebrochure

Donwload hier onze nieuwe informatiefolder of vraag een afgedrukt exemplaar aan via ms.lommel@g-o.be