• Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius

Praktische organisatie

Schooluren:

Middagmaal / broodjes

Op onze school zijn verse broodjes verkrijgbaar. Tijdens de middagpauze wordt er eveneens verse soep aangeboden. De broodjes en de soep zijn te verkrijgen tegen democratische prijzen en dienen contant afgerekend te worden.

Middagpauze

Elke leerling blijft tijdens de middagpauze in principe op school. Op uitzonderlijke aanvraag van de ouders kan de directeur toestemming verlenen aan leerlingen die binnen een periferie van 1,5 km van de school wonen om thuis te gaan eten.

Inschrijvingen

Bij de inschrijving is de aanwezigheid van de ouders gewenst. De identiteitskaart, het rapport en/of getuigschrift van de vorige studies moeten voorgelegd worden.

Internaat

Onze school heeft een overeenkomst met het internaat “De Immert”, dat het vervoer tussen het internaat en de campus verzorgt.

Voor meer informatie kan je de website van het internaat raadplegen

Handboeken

Handboeken bestel je tijdig via Iddink Boekenfondsservice België. Je boekenpakket wordt in de laatste weken van de vakantie door TNT op je thuisadres bezorgd. Iddink biedt je de mogelijkheid om een betalingsregeling in termijnen af te sluiten.
Alle informatie over het pakket, de bezorging en de betaling kan je vinden op www.iddink.be

De secretariaatsmedewerkers van onze school kunnen te allen tijde hulp aanbieden bij het bestellen van de boeken.

Studietoelage

Om een studietoelage te bekomen, moet je voldoen aan nationaliteitsvereisten en aan de wettelijke pedagogische en financiële voorwaarden. Aanvraagformulieren en meer informatie hieromtrent kunnen verkregen worden op het secretariaat van onze school.

Zij moeten - bij voorkeur - aangetekend verstuurd worden naar:
   Dienst voor Studietoelagen - 11de Directie
   Universiteitslaan 1
   3500 Hasselt
   tel. + 32 011 23 81 01

AED-toestel

Campus Mercurius Lommel krijgt binnenkort een Automatische Externe Defibrillator (AED).Informatiebrochure

Donwload hier onze nieuwe informatiefolder of vraag een afgedrukt exemplaar aan via ms.lommel@g-o.be