• Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius

Welkom!

Hartelijk welkom op de website van GO! Mercurius Lommel!

Deze eerste graad vormt de belangrijke overgangsperiode tussen het basisonderwijs met zijn gemeenschappelijke vorming en de tweede en derde graad van het secundair onderwijs waarin de persoonlijke, gerichte studiekeuze de bovenhand krijgt.

De taak van de eerste graad is dan ook tweeledig: enerzijds bieden we een ruime basisvorming aan voor alle leerlingen, anderzijds krijg je ook kansen om je eigen talenten te ontdekken via belangstellingsuren in het eerste jaar en verkennende opties in het tweede jaar. De 1ste graad is een perfecte voorbereiding op jouw aansluitende studieloopbaan, met name de tweede en derde graad, in het Atheneum.

Een school is zoveel meer dan een opsomming van studierichtingen, vakken en lessen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor jongeren die samen leren, ontdekken en groeien naar volwassenheid. Samen willen we als school jongeren begeleiden in dit leerproces en hen alle mogelijke kansen aanreiken. Samen willen we op zoek gaan naar hun talenten en deze zo optimaal mogelijk proberen te ontplooien.

Onze school staat voor kwaliteitsonderwijs waarin de leerling centraal staat, een doorgedreven leerlingbegeleiding en een gezond tuchtbeleid. Elke leerling is voor ons een bijzonder individu met eigen interesses, talenten en ambities. Daarom dragen wij de waarden van het GO! hoog in het vaandel: mondigheid, intellectuele nieuwsgierigheid, sociale bewogenheid, rechtvaardigheid, respect, gelijkwaardigheid, openheid en zelfstandigheid.

Het bruist van activiteit op onze school door de talloze projecten, initiatieven en uitstappen. Leerlingen maken samen mee school. Er is ook een leerlingenraad die activiteiten opzet tijdens middagpauzes zoals sport, spel, muziek en toneel.

Onze school biedt ruimte aan jongeren om zich goed te voelen op school en laat jongeren aanvoelen dat ze echt meetellen en het verschil maken.

Chris Cuyvers
directeur

AED-toestel

Campus Mercurius Lommel krijgt binnenkort een Automatische Externe Defibrillator (AED).Informatiebrochure

Donwload hier onze nieuwe informatiefolder of vraag een afgedrukt exemplaar aan via ms.lommel@g-o.be